Videos

2 fans naiyak nang bigyan ng concert tickets ni Sandara

2 fans naiyak nang bigyan ng concert tickets ni Sandara

Fans ni Sandara sumabay sa kanya sa pagsayaw ng “I Am The Best”

Fans ni Sandara sumabay sa kanya sa pagsayaw ng “I Am The Best”

Welcome Home Sandara Park!

S